First Test of making own config format
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Niklas Hartmann a1d4824e28 30.04.2018 -- Fixing 2 lat temu
src 30.04.2018 -- Fixing 2 lat temu
.gitignore 15.03.2018 -- Maven Deploy 3 lat temu
LICENSE Initial commit 3 lat temu
README.md 16.03.2018 -- Fixing 3 lat temu
config.conf 03.04.2018 -- Fixed 2 lat temu
pom.xml 30.04.2018 -- Fixing 2 lat temu
simplecommentconfig.iml 15.03.2018 -- Maven Deploy 3 lat temu

README.md

SimpleCommentConfig

Facts:

If you have any feature request, pull request or issue then send me a message.